CÔNG TY CP SX KHÓA VÀ PHỤ LIỆU
NGÀNH MAY MẶC - KFK
Địa chỉ: Số 430 - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
Tel: +84-2212 7209 | Fax:+84-340. 250 770
Email: info@phukienmaymac.com
Website: phukienmaymac.com

Tìm hiểu thêm chi tiết các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu liên hệ dưới đây để gửi thông tin yêu cầu của bạn:

  • Họ và tên:
  • Địa chỉ:
  • Địa chỉ Email:
  • Số điện thoại:
  • Tiêu đề:
  • Nội dung:
  •