Kim Hoa - KFK 10 năm 1 chặng đường.

20-9-2015, Toàn công ty Kim hoa-KFK đã có một ngày rất vui, đánh dấu 10 năm Nỗ lực - Đoàn Kết - Chia sẻ và đã có những Thành quả không nhỏ. Chặng đường tiếp theo, Phụ Liệu Kim Hoa mong muốn có thành tựu hơn nữa, không chỉ mang đến vật chất đầy đủ mà còn hướng đến mục tiêu, mọi thành viên Kim hoa -KFK đều có đời sống tinh thần chất lượng cao, có gia đình Hạnh phúc và có những người con Ngoan, con Giỏi. Chúc tất cả Anh Chị Em trong Công ty luôn Mạnh khỏe và Hạnh phúc.

KimHoa-KFK