Dệt may tiếp tục vượt qua điện thoại để trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 7.

Báo cáo của Bộ Công thương cho thấy giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong tháng 7 đạt 2,1 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng trước đó và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 1,6 tỷ USD của xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong cùng tháng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu dệt may đạt 11,48 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2013.


Hoạt động sản xuất trong ngành dệt may tiếp tục tăng trưởng và ổn định. Tháng 7 so với cùng kỳ, sản lượng quần áo mặc thường ước đạt 265,9 triệu chiếc, tăng 4,7%; sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên đạt 30,1 triệu mét vuông, tăng 20,2%; sản xuất vải dệt từ sợi nhân tạo và sợi tổng hợp đạt 71,6 triệu mét vuông, tăng 19,1%. Tính chung 7 tháng, sản lượng quần áo mặc thường tăng 10,6%, sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 18,7%, sản xuất vải dệt từ sợi nhân tạo và sợi tổng hợp 3,2%.

Đáng chú ý, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang hầu hết các thị trường đều đạt mức tăng trưởng hai con số: xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 14,85%; thị trường châu Âu tăng trên 26%; thị trường Nhật Bản tăng 13,82%; thị trường Hàn Quốc tăng 36%. 

Theo kế hoạch, ngành dệt may phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu cả năm là 23 tỷ USD. Trong năm 2013, ngành đạt kim ngạch xuất khẩu 20,4 tỷ USD, tăng hơn 18% so với năm 2012 và lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 tỷ USD.